Vermella de sant Pere
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

La pomera vermella de Sant Pere és una varietat de port estès, que floreix a principi d'abril i madura a mitjans de juliol. La poma és mitjana, de forma cònica amb plaques contínues. La polpa és de color crema. Té un contingut de sucres de 13,53 ºBrix. 

Origen de la varietat

Fornés-Ordinas (2011)* la citen com una de les varietats locals de Mallorca. És molt rar trobar alguns arbres a les zones del Pla i el Migjorn (Payeras-Falconer, 2011)*.


 *Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016.

Usos i coneixements
Consum humà
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port Estès
Vigor Mitjà

Fulla
Llargària del limbe Mitjana (9,48 ± 1,27 )
Amplada del limbe Mitjana (6,17 ± 0,72 )
Relació llargària/amplada Petita ( 1,27 )
Llargària del pecíol Llarga (3,63 ± 0,58 )
Posició en relació a la branca Ascendent
Pubescència del costat inferior de la fulla Absent o molt feble

Fruit
Alçada del fruit Mitjana (54,60 ± 3,83 )
Diàmetre Mitjà (65,23 ± 2,33 )
Relació alçada/diàmetre Mitjana (0,84 )
Forma Cònica
Distribució del color superior Plaques continues
Color de la polpa Crema
Color de fons de l’epidermis No visible
Acanalat Absent o molt dèbil
Pruïna de l’epidermis Absent o molt dèbil
Zona de bronzejat entorn de la base peduncular Absent o molt petita
Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull Absent o molt petita

Fenologia
Inici de la floració Mitjana (Primera setmana d'abril)
Època de maduresa Primerenca (Tercera setmana de juliol)

Altres
Contingut en sucres (º Brix) 13,53 ± 0,34
Pes (g) 99,95 ± 15,07
Acidesa (g àcid màlic/L) 7,46 ± 0,21
pH 3,46 ± 0,05
Índex de qualitat 237,38
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial
Informe Suau, T.

Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Informe Staller Gränicher, M. A.

Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Comunicació d'un congrés Fornés, J.; Ordinas, A.

"Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística.

Universitat de les Illes Balears
Llibres i altres monografies Payeras, Ll.; Falconer, J.

Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies.

Rapit Book editorial
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838