Cor gelat
Pomera - Malus domestica
Descripció de la varietat

Fontanet (1747)* les descrivia com "pomeres de mida mitjana que no eren grosses ni petites". Actualment, les que es conserven a la col·lecció amb la mateixa denominació, són pomes de mida més aviat petita i de forma globosa. Exteriorment, presenten un color verd groguenc amb el color sobreposat en forma d'estries, mentre que a l'interior, la polpa és de color blanc. És una pomera primerenca, tant respecte a la floració com a la maduració. La poma és petita, de forma globosa amb plaques estriades. El color de la pell és verd groguenc i blanc a la polpa.


*Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016.

Origen de la varietat

Les referències més antigues, Fontanet (1747)*, la situen a Sineu.


*Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016.

Usos i coneixements
Consum humà
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port Erecte
Vigor Dèbil

Fulla
Llargària del limbe Llarga (11,34 ± 0,77)
Amplada del limbe Ampla (7,61 ± 0,69)
Relació llargària/amplada Petita (1,49)
Llargària del pecíol Llarga (3,54 ± 0,26)
Posició en relació a la branca Horitzontal
Pubescència del costat inferior de la fulla Absent o molt feble

Fruit
Alçada del fruit Curta (45,17 ± 5,05)
Diàmetre Petit (57,10 ± 5,98)
Relació alçada/diàmetre Mitjana (0,79)
Forma Globosa
Distribució del color superior Estries
Color de la polpa Blanc
Color de fons de l’epidermis Verd groguenc
Acanalat Absent o molt dèbil
Pruïna de l’epidermis Absent o molt dèbil
Zona de bronzejat entorn de la base peduncular Moderat
Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull Absent o molt petita

Fenologia
Inici de la floració Primerenca (Quarta setmana de març)
Època de maduresa Primerenca (Tercera setmana de juliol)

Altres
Contingut en sucres (º Brix) 11,93 ±0,25
Pes (g) 69,46 ± 21,10
Acidesa (g àcid màlic/L) 3,44 ± 0,17
pH 3,49 ± 0,06
Índex de qualitat 170,95
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial
Llibres i altres monografies Cerdà, P. A

Agricultura práctica regional

Estampa d’en Sebastià Pizà
Llibres i altres monografies Alcover, A. M. i Moll, F. de B.

Diccionari Català-valencià-balear

Diferents volums (1930-1962)
Comunicació d'un congrés Fornés, J.; Ordinas, A.

"Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística.

Universitat de les Illes Balears
Llibres i altres monografies Payeras, Ll.; Falconer, J.

Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies.

Rapit Book editorial
Informe Suau, T.

Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Informe Staller Gränicher, M. A.

Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016

 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838