La varietat escursac ja es pot plantar
01/10/2017
La varietat de vinya Escursac ja està inclosa dins de la categoria de varietats de raïm de vinificació, i és permesa la seva plantació a les Illes Balears
Arran de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 d’octubre passat, de l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 20 de setembre de 2016 per la qual s’inclou la varietat escursac, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears, ja és possible plantar aquesta varietat de vinya, amb l’autorització prèvia del Registre Vitícola.

Durant anys l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), ha estudiat aquesta varietat, basant-se en l’estudi agronòmic, molecular i morfològic. Així mateix, s'han duit a t erme vinificacions experimentals per conèixer-ne els principals paràmetres enològics d'aquesta varietats.

Els estudis, juntament amb els cellers col·laboradors, han descrit les característiques agronòmiques i enològiques durant més de tres campanyes, que han permès dur endavant l’autorització.
Altres noticies en portada
Benvinguts!
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació crea aquesta pàgina amb ...
Reconeixement oficial de 23 varietats locals de garrover
El 5 de maig de 2022 s’ha aprovat mitjançant Resolució del Ministeri ...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es