Reconegudes oficialment cinc varietats locals de cirerer de Mallorca
Cinc varietats locals de cirerer ja es podran comercialitzar després del seu reconeixement com a descripció oficialment reconeguda (DOR) ‘Blanca’,‘Comosa’,‘del Capellà’, ‘Primerenc d’abril’ i ‘Sarró’. Per donar continuïtat a la feina de recuperació i caracterització hi ha prevista la plantació d'una col·lecció de varietats locals de cirerer a s’Hort de sa Menta de Planícia a final d’enguany.
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupamnet Rural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 irfap@caib.es