Reconeixement oficial de varietats de figuera
30/11/2000
El dia 1 de setembre de 2017 es va aprovar el reconeixement oficial de les descripcions de les varietats de fruiters corresponents a trenta cultivars locals de figuera. Així, les varietats queden inscrites en el Registre de varietats comercials i compleixen el requisit per ser comercialitzades.
El reconeixement de la descripció oficialment reconeguda (DOR) de les varietats està previst en el Reial decret 895/2014, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, que en l'article 8.1.c.3r inclou, entre les varietats que es poden comercialitzar, la que “Ja hagi estat comercialitzada abans del 30 de setembre de 2012 en el territori de l'Estat membre de què es tracti, o d'un altre Estat membre, a condició que tingui una descripció oficialment reconeguda per la Subdirecció General de Mitjans de Producció Agrícoles i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient”.

El 15 de maig d’enguany l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), gràcies a la col·laboració de la col·lecció de figueres i les descripcions de Son Mut nou, va sol·licitar el reconeixement oficial de les descripcions de trenta-tres cultivars de figuera, de les quals han estat reconegudes les trenta que figuren a continuació:


 Blanca clara
 Blava
 Bordissot negra
 Bordissot verda
 Carlina
 Cosme manyo
 Cucurella
 Cuiro de bou
 De la caseta (o pollensina)
 De la glòria
 De la plata
 De tres esplets
 Del sen Jaume gran
 Lloral
 Manresa
 Martinenca rimada
 Matasoldats
 Miralla
 Molondra
 Morro de bou
 Paratjalina
 Porquenca blanca
 Renyeca
 Rogisca
 Roja
 Set cotnes
 Tià Penya
 Ull de perdiu
 Verdal negra
 Victòria


Les altres tres varietats de figuera de les quals es va sol•licitar el reconeixement ja es trobaven registrades com a varietats comercials, i, per tant, no requereixen el reconeixement DOR i es poden comercialitzar des que es van inscriure. Són l’albacor, la bordissot blanca i la coll de dama negra.
Altres noticies en portada
Benvinguts!
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació crea aquesta pàgina amb ...
Nova col·lecció de pòsters de varietats locals
L'IRFAP edita el primer recull de 5 pòsters corresponents a les varietats ...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es