Presentació del Catàleg de les varietats locals a Son Vell
23/11/2017
El Decret protegirà les varietats locals de les Illes Balears
El 22 de novembre es va presentar als mitjans de comunicació el Decret pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears. La presentació va tenir lloc durant la visita del conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, a la finca de Son Vell (Son Macià), conreada per Antoni Sureda, pagès que fonamenta la seva producció ecològica en el cultiu de varietats locals, com ara callet i fogoneu mallorquí, amb les qual elabora vi; varietats locals recuperades, com els blats xeixa, mort o barba, per fer farina, i hortalisses diverses.

En la visita tant el conseller com el director general d’Agricultura i Ramaderia van defensar la necessitat de crear el Catàleg com un compromís que recull la modificació de la Llei agrària i com un instrument per mantenir l’agrobiodiversitat local i els coneixements tradicionals associats. També van assistir a la visita dos representants de l’Associació de Varietats Locals, que van exposar una mostra de llavors de cereals i lleguminoses; van explicar la importància de conservar els recursos fitogenètics autòctons per a l’agricultura i van reclamar més recursos per a la tasca de recuperació i conservació de varietats. D’altra banda, el cap del Servei de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), al qual el Decret adscriu el Catàleg, va explicar l’estat actual de l’inventari del Catàleg i la seva difusió oberta i en actualització contínua mitjançant un lloc web.

Actualment el Decret, que ha passat la fase de consulta prèvia i es troba en tràmit d’audiència, es pot consultar al web de la Conselleria.

El Decret sorgeix de la necessitat d’inventariar i protegir els recursos fitogenètics balears i de desplegar el marc normatiu estatal que estableix la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de vivers i de recursos fitogènics, la qual insta les administracions públiques a promoure l’ús i la conservació dels recursos genètics en perill de desaparició per facilitar als pagesos la conservació, l’ús i la comercialització de les llavors i les plantes. També la modificació de la Llei agrària, actualment en períodes d'exposició pública, inclou entre les noves línies d'actuació de la producció agrícola la creació i la regulació d'un catàleg de varietats locals.

Entre el els objectius principals del Catàleg hi ha crear una base de dades dels recursos fitogenètics agrícoles de les Illes Balears que ha de servir per impulsar-ne la conservació, la caracterització i el foment; protegir les varietats locals, patrimoni de les Illes Balears, i garantir-ne el coneixement; promocionar l’ús de les varietats locals per facilitar, als pagesos i a les entitats de conservació de varietats locals, el cultiu i la comercialització de les llavors i les plantes de varietats locals en risc d’erosió genètica, i afavorir la sobirania alimentària. En definitiva, fomentar el manteniment, la conservació, la millora, l’intercanvi i la venda d’aquestes varietats, i conservar l’herència cultural que duen associades.

El Decret regula el catàleg com a eina de caracterització de les varietats i l’associa a un inventari dinàmic mitjançant un lloc web fet a mida per difondre’l (www.varietatslocalsib.com). D’altra banda, amb la finalitat de vetllar per la conservació de les varietats locals, crea la Comissió de Varietat Locals, un òrgan consultiu, d’estudi, assessorament i coordinació en matèria de varietats locals que integra els consells insulars, associacions de varietats locals, la UIB i l’IRFAP.

Altres aspectes interessants del Decret són la inscripció d’ofici de les varietats catalogades en el Registre de varietats comercials, la no obligatorietat d’inscriure en el Registre de comerciants de llavors i plantes de viver les empreses productores petites quan la producció es destina íntegrament als mercats locals, la protecció de les denominacions de varietats locals i la prohibició d’ús en marques o usos comercials que puguin induir a error per la semblança de nom.

Altres noticies en portada
Benvinguts!
L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera crea aquesta ...
L'IRFAP publica tríptics divulgatius sobre varietats locals
L'IRFAP edita el primer recull de 6 tríptics corresponents a varietats locals ...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es