La lluita per a la conservació de varietats: En procés de recuperació vuit varietats antigues d'ametler cultivades a Mallorca
01/02/2018
La importància dels recursos fitogenètics per a l’alimentació i per al medi ambient, ha dirigit la política agrària de la Unió Europea cap a una agricultura més respectuosa amb l’entorn, centrant-se en la preservació de la biodiversitat, la valorització de les produccions locals i diferenciades, així com la conservació dels recursos fitogenètics de cada regió.
El cultiu de l’ametler a Mallorca fa unes quantes dècades va tenir una gran importància a nivell econòmic. Avui en dia, la situació s’ha capgirada completament amb una gran repercussió a nivell territorial, tant des d’un punt de vista mediambiental com paisatgístic. Estam davant un panorama des d’un punt de vista fitogenètic que suposa la reducció del nombre de varietats locals adaptades al territori, moltes d’elles en situació de risc d’extinció.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca és conscient de la problemàtica que existeix a Mallorca per la recuperació de varietats antigues amb risc d’erosió genètica i té el deure i la responsabilitat de conservar aquest ric patrimoni fitogenètic que encara podem localitzar en el nostre territori. Des de fa anys, l’IRFAP ha treballat en la recuperació de més de 60 varietats antigues d’ametler.
Aquesta campanya, s’està treballant per recuperar 8 varietats més d’ametler, gràcies a la col·laboració desinteressada d’agricultors, que han permès identificar les varietats: ‘poteta’, ‘amarg’, ‘de’n Pere Gelabert’, ‘Llucià’, ‘creuet’, ‘mollar d’Estellencs’, ‘menut’ i ‘bord de Son Cotoner’, ‘pintat’ a més d’una espècie d’ametler salvatge, en perill d’extinció, Prunus webbii (ha estat oblidada des que va ser descrita per Felipe i Socias al 1977, s’ha estès pel Mediterrani amb una població salvatge a Toledo, és una espècie arbustiva de brancatge espinós i floració abundant, als llocs d’origen ha anat hibridant-se amb ametlers cultivats).
Altres noticies en portada
Benvinguts!
L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera crea aquesta ...
L'IRFAP publica tríptics divulgatius sobre varietats locals
L'IRFAP edita el primer recull de 6 tríptics corresponents a varietats locals ...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es