Accions de prevenció i conservació al banc de figueres de Son Mut nou
01/02/2018
S'aplica un tractament de termoteràpia per prevenir l’afectació de Xylella fastidiosa
Son Mut nou ha esdevingut una de les col·leccions més importants a nivell mundial de conservació de recursos fitogenètics del cultiu de la figuera. Ubicada a Llucmajor, el seu propietari, Montserrat Pons i Boscana, n’ha prospectat i conservat més de 1000 varietats, de les quals, dues-centes són procedents de les Illes Balears. La rellevància de tot el material vegetal que s’hi conserva és cabdal per al manteniment de la nostra riquesa fitogenètica, el futur del cultiu i de la nostra alimentació. L’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) col·labora amb en Montserrat Pons per la salvaguarda del material vegetal, especialment, de les varietats que provenen de les nostres illes.
Actualment, front al risc d’extensió de Xylella fastidiosa en el banc de germoplasma, Son Mut nou ha estat considerat com una àrea amb particular valor cultural, social o científic en el Pla d’Acció per combatre l’organisme nociu a les Illes Balears. És l’únic de titularitat privada.
La salvaguarda de la col·lecció és tan rellevant, que el propietari de Son Mut Nou ha optat per fer una rèplica de les varietats més importants. La multiplicació es realitza per esqueixos, amb sis rèpliques per varietat, a dins cossiols col·locats davall un recinte cobert, aïllat amb malla mosquitera. D’aquesta manera, es bloqueja l’entrada d’insectes vectors, possibles portadors, tant de Xylella fastidiosa com d’altres malalties que puguin afectar les plantes.
Per prevenir l’afectació de Xylella fastidiosa, prèviament, a cada esqueix s’hi ha practicat un tractament de termoteràpia, sota l’assessorament de l’IRFAP, i sempre amb caràcter experimental. Aquesta actuació consisteix en un tractament de fres per immersió de les mudes per a multiplicació en aigua a temperatura de 0 - 5 ºC, i posteriorment, l’escaldada per immersió en aigua a una temperatura controlada de 55 ºC durant 45 minuts. Aquesta tècnica de termoteràpia està regulada per l'OEPP (Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas) per al control de la flavescència daurada de la vinya. L’objecte d’aquest tractament és inhibir la supervivència del bacteri. Sembla ésser que el seu creixement òptim és al voltant dels 25 - 28 ºC i temperatures per sobre de 34 ºC o per davall de 10 - 15 ºC, limiten la seva supervivència. Per això, s’ha treballat en un rang de temperatures que inhabilitin el bacteri, però garantesquin la supervivència de la planta per a que pugui brotar sense veure’s afectada.
Altres noticies en portada
Benvinguts!
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació crea aquesta pàgina amb ...
Nova col·lecció de pòsters de varietats locals
L'IRFAP edita el primer recull de 5 pòsters corresponents a les varietats ...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es