Reconegudes oficialment cinc varietats locals de cirerer de Mallorca
10/11/2018
Cinc varietats locals de cirerer ja es podran comercialitzar després del seu reconeixement com a descripció oficialment reconeguda (DOR)
‘Blanca’,‘Comosa’,‘del Capellà’, ‘Primerenc d’abril’ i ‘Sarró’.
Per donar continuïtat a la feina de recuperació i caracterització hi ha prevista la plantació d'una col·lecció de varietats locals de cirerer a s’Hort de sa Menta de Planícia a final d’enguany.
Arran de la petició del reconeixement oficial de les descripcions de cinc cultivars locals de cirerer per part de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), del mes de juliol de 2017, al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, el dia 20 de setembre de 2018 es va publicar el reconeixement oficial de les descripcions de les varietats de fruiters corresponents a cinc cultivars locals de cirerer procedents de Mallorca. Les varietats inscrites són:
‘Blanca’
‘Comosa’
‘del Capellà’
‘Primerenc d’abril’
‘Sarró’

El reconeixement de la descripció oficialment reconeguda (DOR) de les varietats està previst en el Reial decret 895/2014, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, que en l'article 8.1.c.3r inclou, entre les varietats que es poden comercialitzar, la que “ja hagi estat comercialitzada abans del 30 de setembre de 2012 en el territori de l'Estat membre de què es tracti, o d'un altre Estat membre, a condició que tingui una descripció oficialment reconeguda per la Subdirecció General de Mitjans de Producció Agrícoles i l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient”.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), treballa en la recuperació de les varietats locals. Fa uns anys es va iniciar un projecte de descripció morfològica i agronòmica, així com genètica, de més de 20 varietats antigues de cirerer. La recerca s’ha duit a terme juntament amb la finca de Can Montserrat (Estellencs) i el departament d’Hortofructicultura del CITA d’Aragó.

El projecte s’ha basat en la descripció tant morfològica i agronòmica com genètica de més de 20 varietats locals de cirerer, que han permès identificar les diferents sinonímies entre les nomenclatures prospectades i dur a terme la caracterització dels cirerers.

Trobareu les descripcions de les varietats al web del Catàleg de varietats locals www.varietatslocalsib.com .

Per donar continuïtat a la feina de recuperació i caracterització hi ha prevista la plantació de varietats locals de cirerer a s’Hort de sa Menta de Planícia a final d’enguany, que conservarà en un banc de germoplasma totes les varietats descrites de cirerer a una zona on un temps n’era tradicional el cultiu.
Video notícia http://www.youtube.com/watch?v=PV68F2fG9rQ&index=2&list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc5R0b-4bJKh9A
Altres noticies en portada
Benvinguts!
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació crea aquesta pàgina amb ...
Reconeixement oficial de 23 varietats locals de garrover
El 5 de maig de 2022 s’ha aprovat mitjançant Resolució del Ministeri ...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es