Iniciam la regeneració de varietats locals d’hortalissa del banc de llavors de l’IRFAP
03/07/2019
Aquestes darreres setmanes s’han iniciat les tasques de sembra i trasplantament de les varietats locals de 33 accessions de tomàtigues, entre les quals, algunes de tomàtiga de ramellet, altres d’ensalada, com la tomàtiga de Valldemossa o la de cor de bou. El total de tomatigueres sembrades ha estat de 480 plantes. També hi ha altres varietats de pebres, albergínies, mongetes, melons, síndries i alfabeguera. El total de plantes sembrades és de 645.
Aquestes darreres setmanes s’han iniciat les tasques de sembra i trasplantament de les varietats locals de 33 accessions de tomàtigues, entre les quals, algunes de tomàtiga de ramellet, altres d’ensalada, com la tomàtiga de Valldemossa o la de cor de bou. El total de tomatigueres sembrades ha estat de 480 plantes. També hi ha altres varietats de pebres, albergínies, mongetes, melons, síndries i alfabeguera. El total de plantes sembrades és de 645.

Aquestes varietats s’han sembrat a les parcel•les de cultiu de sa Granja, on hi ha l’Institut de Recerca, Formació d’Agricultura i Pesca (IRFAP). Les llavors procedeixen del banc de germoplasma de la Conselleria d’Agricultura, que entre els anys 2008 i 2010 va dur-hi a terme prospeccions per fornir aquest banc.

La majoria d’aquestes varietats seran seleccionades per ser caracteritzades amb la finalitat de fer una fitxa que s’inclourà al Catàleg de varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears. Igualment, de totes les varietats se seleccionaran les millors plantes i fruits per tal d’extreure’n llavor i així regenerar el banc de llavors de la Conselleria.
Altres noticies en portada
Benvinguts!
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació crea aquesta pàgina amb ...
Reconeixement oficial de 23 varietats locals de garrover
El 5 de maig de 2022 s’ha aprovat mitjançant Resolució del Ministeri ...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es