Coneixeu les varietats d'ametla de Mallorca?
04/05/2022
L’IRFAP elabora un pòster divulgatiu de les varietats més reconegudes  d'ametller de Mallorca, en el marc de la col·lecció de pòster de varietats locals de fruiters.

En aquest nou pòster, que segueix la línia dels ja publicats de prunera, perera, pomera, albercoquer i cirerer, hi trobareu  descrites 18 varietats d’ametller de les varietats més reconegudes de Mallorca, Són de les més reconegudes d'entre les més de 80 que es conserven a la col·lecció de Son Real de l’IRFAP.

De cada varietat, es presenta una fotografia detallada de l'ametlla i del seu bessó, així com informació descriptiva del seu pes, rendiment, percentatge de dobles, i  l'afectació a Xylella fastidiosa, a més d'una ressenya sobre les característiques de l'abre i la seva ametlla.

En alguns casos, hi trobareu també la referència a la cita bibliogràfica que hem trobat.

Trobareu el pòster en format electrònic aquí: https://varietatslocalsib.com/ca/documents
També el teniu disponible en paper (420 mm ample 590 mm alt), prèvia sol•licitud a través del correu electrònic de l'IRFAP (irfap@caib.es).
Altres noticies en portada
Benvinguts!
L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera crea aquesta ...
L'IRFAP publica tríptics divulgatius sobre varietats locals
L'IRFAP edita el primer recull de 6 tríptics corresponents a varietats locals ...
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es