Reconeixement oficial de 23 varietats locals de garrover
09/05/2022
El 5 de maig de 2022 s’ha aprovat mitjançant Resolució del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el reconeixement oficial de 23 varietats locals de garrover de Balears. Aquestes varietats poseeixen una descipció suficient i compleixen els requisits per la seva comercialització establerts al Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, aprovat per Reial Decret 929/1995, de 9 de juny.
L’any 2021 l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) va sol•licitar el reconeixement oficial de les descripcions de les 23 varietats de garrover que figuren a continuació, les quals han estat reconegudes:

Bajoca
Banya de cabra
Banyeta
Boval
Bugadera
Capoll curt
Costella
Costella d'ase
De la mel
De ramell
D'en Pau
Des mestre
Fina
Matalafera
Mollar
Negra
Ordines
Panesca
Pic d'abella
Roja
Rossa
Vera
Vermella

Trobareu la descripció d’aquestes varietats a l’apartat “catàleg de varietats” d’aquest web: https://varietatslocalsib.com/ca/webcataleg
Altres noticies en portada
Benvinguts!
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació crea aquesta pàgina amb ...
Coneixeu les varietats d'ametla de Mallorca?
L’IRFAP elabora un pòster divulgatiu de les varietats més reconegudes  ...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es