El pebre de cirereta, l'ordi mallorquí i el blat xeixa ja es poden comercialitzar
13/10/2017
L’Oficina Espanyola de Varietats ha proposat incloure-les al Registre de Varietats Comercials
Aquesta inclusió permet als productors de llavors i planters comercialitzar aquestes varietats.

L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals ha autoritzat, com a varietats de conservació, la comercialització del pebre de cirereta, l’ordi mallorquí i el blat xeixa, en resposta a la sol·licitud de l’any 2015 de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP), després dels estudis de caracterització que s’havien dut a terme. L’objecte és protegir el nom de la varietat local i autoritzar la comercialització del material per a multiplicació (és a dir, la venda de llavors i planters).

D’acord amb les directrius internacionals, al final de 2015 l’IRFAP va començar els tràmits i els exàmens oficials per sol•licitar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient la inclusió d’aquestes varietats de conservació en el Registre Nacional de Varietats Comercials. Els exàmens tenen la finalitat de comprovar que la varietat correspon a la categoria botànica descrita; determinar que és distinta, homogènia i estable, i finalment establir una descripció oficial de la varietat. A partir d’ara, l’IRFAP en serà l’organisme conservador; és a dir, l’entitat que vetllarà perquè l’espècie perduri en el banc de germoplasma. Resta pendent encara que l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals s’expressi amb relació a la sol•licitud de l’albergínia morada mallorquina.

Altres noticies en portada
Benvinguts!
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació crea aquesta pàgina amb ...
Nova col·lecció de pòsters de varietats locals
L'IRFAP edita el primer recull de 5 pòsters corresponents a les varietats ...
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es