Moscatell
Albercoquer - Prunus armeniaca
Inscripcions
Inscripció al registre
SI
07/02/2018
Inscripció al Catàleg
SI
28/11/2020
Descripció de la varietat

L'albercoquer moscatell és descrit el 1935 com "no molt gros, groguet blanquinós, molt bo" (Alcover-Moll, 1935)*. És una varietat amb un fruit molt petit, de color groguenc, amb poca superposició de color i amb la polpa blanca.


*Extret de Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears. 2016.

Origen de la varietat
Actualment aquesta varietat s'ubica a l'illa de Mallorca. Es conserva a la col·lecció d'albercoquers de sa Canova.
Usos i coneixements
Consum humà
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port Divergent

Fulla
Llargària Mitjana (80,72 ± 7,26)
Amplada Estreta (66,58 ± 6,79 )
Relació llargària/amplada Mitjana (1,11)
Llargària del pecíol Curta (34,00 ± 5,48)
Nombre predominant de nectaris Dos o tres

Fruit
Diàmetre (mm) Molt petita (34,10 ± 1,51)
Forma (vista ventral) Ovada
Forma (vista lateral) Ròmbic oblic
Color del fons de l'epidermis Groguenc
Color de la polpa Blanc
Proporció de color sobreposat Absent o molt baixa
Llavor en vista lateral Circular
Relació pes del fruit/pes de la llavor Petita (10,10)
Adherència del pinyol a la polpa Dèbil
Profunditat de la cavitat peduncular Mitjana (3,43 ± 0,43)
Superfície Llisa
Forma de l'àpex Truncada
Sutura Lleugerament enfonsada
Simetria (vista ventral) Simètrica

Fenologia
Inici de la floració Mitjana (Tercera setmana de març)
Inici de la maduració Primerenca (Segona setmana de juny )

Altres
Contingut en sucre 23,67 ± 1,25
Pes (gr) 35,52 ± 4,72
Rendiment en polpa (%) 90,10
pH 3,25 ± 0,01
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Llibres i altres monografies Alcover, A. M.; Moll, F. de B.

Diccionari català-valencià-balear

1930-1962
Comunicació d'un congrés Fornés, J.; Ordinas, A.

"Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística.

Universitat de les Illes Balears
Informe Staller Gränicher, M. A.

Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Informe Suau, T.

Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es