Taronjal
Albercoquer - Prunus armeniaca
Inscripcions
Inscripció al registre
SI
07/02/2018
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Origen de la varietat

Hi ha diversitat respecte de la ubicació en les fonts documentals. Segons Estelrich (1900)* es conreava a Binissalem, mentre que Capó (1943)* parla del cultiu a Lloseta. En definitiva, però, a l'illa de Mallorca, com expressa Cerdà, (1910)*. Actualment es troba a la col·lecció de sa Canova.


*Extret de Suau, T. (2016). Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears.

Descripció de la varietat

L'albercoquer taronjal és referenciat ja per l'arxiduc com un "dels més comuns. Destaquen per la seva qualitat. Són els més grans" (Augsburg, 1871)*. Apareix en Es Pagès Mallorquí (1900)* com a varietat conreada a Binissalem, i Pedro Estelrich (1907) l'assenyala "com una de les varietats més antigues, de bona mida, color groc clar i gust exquisit"*.


*Extret de Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears. 2016.

Usos i coneixements
Consum humà
És descrita antigament per la seva qualitat.
Presenta un contingut en sucres de 15,5 ºBrix i una acidesa de 15,1 g/l.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Vigor Mitjà
Port Entre erecte i divergent

Fulla
Llargària Llarga (79,40 ± 10,02)
Amplada Mitjana (75,11 ± 8,78)
Relació llargària/amplada 1,03
Forma de la base Cordiforme
Incisions de la vora Serrades
Llargària del pecíol Curta (35,72 ± 2,80)
Nombre predominant de nectaris Dos o tres

Fruit
Diàmetre (mm) Llarga (51,21 ± 1,11 )
Forma (vista ventral) Circular
Forma (vista lateral) Ròmbic oblic
Color del fons de l'epidermis Ataronjat clar
Color de la polpa Ataronjat o clar
Proporció de color sobreposat Mitjana
Llavor en vista lateral Oval
Relació pes del fruit/pes de la llavor Gran (26,07)
Adherència del pinyol a la polpa Absent o molt débil
Profunditat de la cavitat peduncular Mitjana (5,73 ± 0,88)
Superfície Llisa
Forma de l'àpex Truncada
Sutura Lleugerament enfonsada
Simetria (vista ventral) Simètrica

Fenologia
Inici de la floració Mitjana (Segona setmana de març)
Inici de la maduració Primerenca (Quarta setmana de juny)

Altres
Contingut en sucre 15,47 ± 0,52
Pes (gr) 69,45 ± 4,45
Rendiment en polpa (%) 96,16
pH 3,80 ± 0,04
Acidesa (grams àcid màlic/l) 15,10 ± 1,27
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Augsburg

Die Balearen. Tom V. Mallorca.

Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987, Palma) 1871
Llibres i altres monografies

Es Pagès Mallorquí. Revista bilingüe d'agricultura práctica

Imp. Reus de Felanitx. Núm. 1 (abril de 1899) - Núm. 25 (maig de 1904).
Llibres i altres monografies Estelrich

El albaricoquero, el cerezo y el ciruelo.

Notas de cultivo leídas en el Congreso Agrícola celebrado en Manacor en 1907. Establecimiento tipográfico de Rotger. 1907
Llibres i altres monografies Cerdà, P. A.

Agricultura práctica regional.

Estampa d'en Sebastià Pizà 1910
Llibres i altres monografies Alcover, A. M. i Moll, F. de B.

Diccionari català-valencià-balear

Diferents volums (1930-1962) 1935
Llibres i altres monografies Capó, J.

Descripción geográfica de la Parroquia de Lloseta

Manuscrit 1943
Llibres i altres monografies Rosselló, V.

Mallorca. El Sur y Sureste. Municipios de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Palma. 1964
Comunicació d'un congrés Fornés, J. i Ordinas, A.

"Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística

Universitat de les Illes Balears 2011
Informe Staller Gränicher, M. A.

Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 2017
Informe Suau, T.

Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 2016
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es