groc
Meló - Cucumis melo
Inscripcions
Inscripció al registre
Pendent
Inscripció al Catàleg
21/12/2021
Sinonímies
Groc de guardar.
Origen de la varietat

Mallorca. 


Els melons de secà s’han fet tradicionalment a la zona de Vilafranca, i aquest prové d’aquest municipi. A més, també s’ha cultivat bastant per la zona de Felanitx.


Actualment es cultiva a diferents municipis arreu de l’illa, com Porreres, Palma, Vilafranca, Artà... però normalment en quantitats baixes.

Descripció de la varietat

Meló de pell estriada, llarguer, de pell grapalluda, i color groc brillant. La carn és blanca, de color crema ataronjat sobretot a la part central. És un meló de guardar, i es pot conservar fins Nadal. De gust dolç si es té esment en el cultiu i es respecta l’espera post-collita, que és d’uns dos mesos, perquè es concentrin els sucres. La textura és forta, tot i que s’afluixa a mesura que madura el fruit, sent sucosa. Els fruits es poden conservar penjats i/o airejats.


És una planta poc productiva, i si se rega molt no són gustosos; cultivats a la seca són molt més bons. Aquesta varietat no sempre surt dolça, intervenint molt el mètode de cultiu i la regulació del reg. 


No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2019 el cultiu de meló a Mallorca va suposar 211 ha i 5.081 tones.

Usos i coneixements
Consum humà
Consum humà: es consumeix cru, normalment tot sol, com a peça de fruita. També se’n pot fer confitura.

Consum animal: els fruits dolents es solen donar als porcs o altre bestiar.
Caràcters morfològics de la varietat

Inflorescència
Expressió del sexe Andromonoic

Fruit jove
Intensitat del color verd de la pell Clara

Fruit
Llargada (cm) 22,68 ± 1,31
Diàmetre (cm) 13,65 ± 1,63
Relació llargada/amplada Gran a molt gran
Pes (g) 1.874 ± 360,88
Forma en secció longitudinal El·líptica intermèdia
Color de fons de la pell Groc
Densitat de les taques Absent o molt baixa
Solcat Solcs fortament definits
Rugositat de la superfície Absent o molt feble
Formació suberosa Absent
Color principal de la polpa Blanc groguenc
Època de maduresa Tardana
Conservació postcollita Molt llarga

Llavor
Llargada (mm) 13,5 ± 0,89
Forma Apinyonada
Color Crema groguenc
Pes de mil llavors (g) 43,64 ± 3,02
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Porreres Banc de llavors
Ex situ Mallorca Palma Banc de llavors
Ex situ Mallorca Sóller Banc de llavors
In situ Mallorca Palma Finca agrícola
In situ Mallorca Porreres Finca agrícola
In situ Mallorca Artà Finca agrícola
In situ Mallorca Sant Joan Altres
Característiques agronòmiques
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Sembra al sòl X X
Planter X X X
Transplantament X X X
Recol·lecció X X X X
Marc de plantació
X Y
0,7-1m 1,2-2m
Característiques agronòmiques
Tolerància Fongs
És sensible als fongs, tot i que a la seca n’és més tolerant.
Maneig
Han de patir un poc de set, ja que si tenen excés de reg, no surten dolços. Convé llaurar el terra, tallar l’herba adventícia i refrescar el sòl. Els melons són sensibles al sol fort, ja que el fullatge de la planta no és vigorós i crema el fruits; convé tapar-los amb herba, palla, etc. Convé prevenir dels fongs ensofrant.
Altres observacions
Si l’aigua de reg és un poc salina, els fa més gustosos i amb més conservació post-collita.
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es