Eriçó
Meló - Cucumis melo
Origen de la varietat

Mallorca. 


Antigament es feia molt de meló eriçó per la zona de Manacor. Actualment es sembra sobretot en petits horts particulars, però la producció professional és baixa sobretot degut a la poca conservació post-collita.

Descripció de la varietat

Meló rodonenc tirant a llarguer, petit i de color groc verdós. La pell està escripturada o amb regruixos, i és prima. De pasta blanca grogosa, fina i molt sucosa, dolça i aromàtica. El seu pinyol és petit. És un meló primerenc, i de poca conservació post-collita. Té un punt de collita òptim, ja que si es cull massa madur, torna aiguardenter.


És una planta productiva, i es sol utilitzar en reguiu però en poca quantitat, ja que un excés d’aigua dona fruits menys gustosos.


No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2019 el cultiu de meló a Mallorca va suposar 211 ha i 5.081 tones.

Usos i coneixements
Consum humà
Consum humà: es consumeix cru, normalment tot sol, com a peça de fruita. També se’n pot fer confitura.
Consum animal: els fruits dolents es solen donar als porcs o altre bestiar.
Caràcters morfològics de la varietat

Inflorescència
Expressió del sexe Andromonoic

Fruit jove
Intensitat del color verd de la pell Fosca

Fruit
Llargada (cm) 17.93 ± 1.04
Diàmetre (cm) 13.68 ± 0.67
Relació llargada/amplada Intermèdia a gran
Pes (g) 1809.24 ± 184.58
Forma en secció longitudinal Oval
Color de fons de la pell Groc
Densitat de les taques Baixa
Solcat Solcs absents o molt dèbilment definits
Rugositat de la superfície Absent o molt feble
Formació suberosa Present
Gruix de la capa suberosa Gruixut
Distribució de la formació suberosa Lineal i reticulada
Densitat de la distribució de la formació suberosa Molt densa
Color principal de la polpa Blanc groguenc
Època de maduresa Primerenca
Conservació postcollita Breu

Llavor
Llargada (mm) 10.82 ± 0.44
Forma Apinyonada
Color Crema groguenc
Pes de mil llavors (g) 35.95 ± 1.50
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Porreres Banc de llavors
Ex situ Mallorca Palma Banc de llavors
Ex situ Mallorca Sóller Banc de llavors
In situ Mallorca Palma Finca agrícola
In situ Mallorca Sant Joan Finca agrícola
In situ Mallorca Felanitx Hort particular
In situ Mallorca Porreres Finca agrícola
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Descarregar
Característiques agronòmiques
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Sembra al sòl X X
Planter X X X
Transplantament X X X
Recol·lecció X X X X
Marc de plantació
X Y
0.5-1m 1-2m
Característiques agronòmiques
Precocitat
Primerenca
Tolerància Fongs
SI És sensible als fongs, sobretot mildiu i oïdi
Maneig
No s’ha de regar en excés, ja que si tenen excés de reg, surten menys dolços. Convé llaurar el terra, tallar l’herba adventícia i refrescar el sòl, a més d’aplicar un adobat de fons. Els melons són sensibles al sol fort, ja que el fullatge de la planta no és vigorós i crema el fruits; convé tapar-los amb herba, palla, la mateixa planta, etc.
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es