L’estació enològica de Felanitx acull la Jornada per la recuperació de les varietats minoritàries de vinya
L’interès per aquestes varietats va omplir la sala de l’estació enològica
La lluita per a la conservació de varietats: En procés de recuperació vuit varietats antigues d'ametler cultivades a Mallorca
Reconeixement oficial de varietats de pomera
El dia 30 d’agost de 2017 es va aprovar el reconeixement oficial de les descripcions de les varietats de fruiters corresponents a set cultivars locals de pomera. Així, les varietats queden inscrites en el Registre de varietats comercials i compleixen el requisit per ser comercialitzades.
Presentació del Catàleg de les varietats locals a Son Vell
El Decret protegirà les varietats locals de les Illes Balears
Accions de prevenció i conservació al banc de figueres de Son Mut nou
S'aplica un tractament de termoteràpia per prevenir l’afectació de Xylella fastidiosa
El pebre de cirereta, l'ordi mallorquí i el blat xeixa ja es poden comercialitzar
L’Oficina Espanyola de Varietats ha proposat incloure-les al Registre de Varietats Comercials
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es