Barba
Blat - Triticum turgidum
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Caràcters morfològics de la varietat

Planta
Hàbit de creixement Erecte
Alçada de la planta (cm) 129,70 ± 11,41
Goixament de les tiges (tiges/planta) 7,50 ± 1,91

Fenologia
Dies fins a espigat 125
Dies fins a maduració 207

Espiga i barbes
Llargària de l'espiga 9,06 ± 1,58
Nombre d’espiguetes per espiga 23,80 ± 3,03
Densitat de l’espiga 9,83 ± 4,64
Color de les glumes Vermell o marró
Vellositat de les glumes Pubescent
Longitud de les barbes (cm) 14,68 ± 1,43
Color de les barbes Púrpura fosc/negre
Rugositat de les barbes Rugoses

Gra
Color de la llavor Vermell (vermell/marró)
Llargària de la llavor (mm) 7,34 ± 0.30
Amplada de la llavor (mm) 3,10 ± 0,24
Relació llargària/amplada 2,38 ± 0,27
Pes de 500 llavors (g) 24,95
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Vilà, G.

Caracterització de varietat autòctones d'extensius de les Illes Balears 

Fogaiba, Conselleria d'Agricultura i Pesca 2010
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es