Alemany
Blat - Triticum turgidum
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
SI
28/03/2019
Origen de la varietat

BGIB276

Caràcters morfològics de la varietat
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es