Mort
Blat - Triticum turgidum
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
23/02/2023
Origen de la varietat

Les primeres referències del blat mort apareixen en el llibre de Pierre Rokset, 1923. El seu nom deriva de l’aparença cremada que té quan està granat, a Llucmajor anomenat “de la mort”. D’altra banda també existeix la creença de que d’una possible confusió històrica amb el nom, el qual es podria referir a “blat moro” en referència històrica al passat de Mallorca. La seva farina no té tanta força com el xeixa o varietats més modernes, el pa queda atapeït i presenta uns aromes i una bona digestibilitat

Descripció de la varietat

Es tracta d’una varietat amb un hàbitat de creixement erecte, poc fillolament, de port alt un amb una canya mitjana i presenta una espiga ampla, no molt llarga i gruixada amb tendència al desgranat. El color de la llavor es blanquinós. En quant al cultiu destaca per la seva rusticitat, se fa bé en terres pobres, es tracta d’una varietat adaptada al medi. Sol tenir produccions baixes, no obstant, es mes productiu que la xeixa però també depèn molt de les condicions ambientals. Es tracta d’una varietat poc homogènia que degenera molt i es mescla ràpidament.

Usos i coneixements
Consum humà
En general es fa servir per panificar, per fer coques i salats. A dia d’avui gran part dels
productors fan un doble aprofitament, d’un primer moment es pastura i es deixa rebrotar per
després de la recol·lecció
Observacions
Actualment la seva producció es gairebé testimonial, encara que en els darrers anys crescut
l’interès per les varietats tradicionals, gràcies a les línies d’ajudes de programa de
desenvolupament rural PDR, per al foment de les varietats amb risc d’erosió genètica.
Caràcters morfològics de la varietat

Planta
Hàbit de creixement Erecte
Alçada de la planta (cm) 147,60±13,61 (Mitjana)

Espiga i barbes
Llargària de l'espiga 64,40±4,50 (curta)
Nombre d’espiguetes per espiga 17,00±2,28
Densitat de l’espiga 15,26±2,28 (Clara)
Color de les glumes Vermell o marró
Vellositat de les glumes Pubescent
Longitud de les barbes (cm) 15,16±1,45
Color de les barbes Púrpura mitjà
Rugositat de les barbes Llises

Gra
Color de la llavor Blanc
Llargària de la llavor (mm) 6,68±0,40
Amplada de la llavor (mm) 3,76±0,23
Relació llargària/amplada 1,77±0,05
Pes de 500 llavors (g) 29,38±0,85
Pes específic (kg/hL) 831,20±4,32
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Palma Banc de llavors
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Diccionari Alcover Moll Diccionari Català-València-Balear 1941
Característiques agronòmiques
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Sembra al sòl X
Fructificació X
Recol·lecció X
Característiques agronòmiques
Precocitat
Mitjana
Resistència al fred
Més alta Comparada amb blat Nogal
Tolerància Fongs
SI Tolerància a Septoria tritici
Resistència Fongs
SI Resistent a Septoria tritici
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es