Grec
Blat - Triticum turgidum
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Caràcters morfològics de la varietat

Planta
Hàbit de creixement Erecte
Alçada de la planta (cm) 115,00 ± 3,46
Goixament de les tiges (tiges/planta) 6,25 ± 1,50

Fenologia
Dies fins a espigat 141
Dies fins a maduració 207

Espiga i barbes
Llargària de l'espiga 9,48 ± 1,66
Nombre d’espiguetes per espiga 21,00 ± 1,73
Densitat de l’espiga 22,43 ± 2,34
Color de les glumes Blanc
Vellositat de les glumes Absent
Longitud de les barbes (cm) 13,00 ± 0,56
Color de les barbes Blanc
Rugositat de les barbes Rugoses

Gra
Color de la llavor Vermell (vermell/marró)
Llargària de la llavor (mm) 7,08 ± 0.54
Amplada de la llavor (mm) 3,19 ± 0,39
Relació llargària/amplada 2,26 ± 0,41
Pes de 500 llavors (g) 11,86
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Vilà, G.

Caracterització de varietats autòctones d'extensius de les Illes Balears

Fogaiba, Conselleria d'Agricultura i Pesca 2010
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es