Pebrera Banya de Cabra Blanca
Pebre - Capsicum annuum
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Sinonímies
Citró banya de cabra blanca.
Origen de la varietat

Eivissa i Formentera


 

Descripció de la varietat

La pebrera o citró banya de cabra és un citró antic, de forma triangular, estret i allargat, que gira en helicoidal. Aquest tret fa que el fruit sovent es torcisobre si mateix i esdevengui en forma de banya. Es diferencia d’altres citrons de banya pel seu color verd clar en estat immadur, que recorda la pebrera blanca. Quan madura el color es torna vermell ataronjat. És de sabor molt dolç, no coent i de carn gruixuda. La seua fina pell el fa molt adient per fregir, torrari menjar en cru, tant en verd com en estat madur.


Aquesta varietat local és molt rústica, resistent al podriment apical i a clivellar-se. La grandària de les fulles ombreja els fruits i els protegeix de la incidència solar i el colp de sol. Es tracta d’una varietat molt productiva, que aguanta bé els fruits a la mata una volta que estan madurs. Se sembra a partir de febrer i es recull des de juny fins a octubre, segons es vulgui verd o vermell. El marc de plantació és de 60 x 60 cm.


 


 


 

Usos i coneixements
Consum humà
El citró banya de cabra s’utilitza per a consum humà, tant en cru com torrats i per fer sofregits. Es pot consumir tant en verd com en estat madur.
Caràcters morfològics de la varietat

Plàntula
Pigmentació antociànica de l'hipocòtil Present

Planta
Port Semierecte
Alçada de la planta (cm) Mitjana (45 - 65 cm) (62,5 ± 5,4 cm)
Escurçament dels entrenusos Absent

Fulla
Port del peduncle Erecte
Llargària del limbe 14,5 ± 1,0

Flor
Pigmentació antociànica de les anteres Present
Color de la flor Blanc

Fruit
Color del fruit abans de la maduració Verd clar
Color del fruit en la maduresa Vermell
Intensitat de color abans de la maduració Clara
Port del fruit Penjant
Llargària del fruit (cm) 19,8 ± 2,0
Amplada (cm) 4,0 ± 0,4
Relació llargària/amplada 5,0 ± 0,8
Pes (g) 84,9 ± 13,4
Forma del fruit (secció longitudinal) Triangular estreta
Forma del fruit (secció transversal a nivell de placenta) Circular
Sinuositat del pericarpi en la part basal Dèbil
Textura de la superfície Lleugerament rugosa
Cavitat peduncular Absent
Forma de l'àpex Aguda
Número de lòculs 3-4
Gruix de la polpa (cm) 0,59 ± 0,04
Gruix del peduncle (cm) 7,0 ± 1,4
Aspecte del calze No envolupant
Capsaïcina Absent
Fruit verd: pigmentació antociànica Absent

Llavor
Pes de mil llavors (g) 6,70 ± 0,24
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Eivissa Santa Eulària des Riu Banc de llavors
Característiques agronòmiques
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Planter X X X
Transplantament X X X
Recol·lecció X X X X
Característiques agronòmiques
Precocitat
Primerenca Més primerenca que altres citrons (de torrar, banya de cabra...)
Maneig
No requereix cap maneig específic.
Altres observacions
Presenta prou uniformitat en planta i en parcel·la. No presenta ni podridura apical ni clivellat, ni es planxa (colp de sol) amb facilitat.
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es