de banya de cabra o fulla d'olivera
Pebre - Capsicum annuum
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
19/12/2023
Origen de la varietat

És un pebre molt comú a la zona de Sa Pobla, la resta només son petits horts particulars on s’ha conservat la varietat, molts per aquesta particularitat de tenir un gust intens a pebre, que a la gent que li agrada ho aprecia molt.

Descripció de la varietat

Pebre verd obscur i vermell quan madura, amb forma de banya, acabat en punta vinclada, particularitat per la qual s’anomena així. Té bastanta llargària. És un pebre de carn prima, amb gust intens, per menjar en verd, tot i que també es pot menjar fregit quan és vermell. No és coent, encara que la coentor depèn de com hagi evolucionat la varietat a cada zona geogràfica.


És una planta poc productiva, tot i que es valora per les seves característiques organolèptiques.


No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2022 el cultiu de pebre a Mallorca va suposar 81 ha i 1.685 tones.

Usos i coneixements
Consum humà
Es consumeix en cru quan es verd (dins trempó o d’acompanyament), i fregit quan és vermell.
Observacions
És una varietat similar a la pebrera Banya de cabra blanca en la seva forma, però es diferencia en el color verd clar quan és tendre. Mentre que el pebre banya de cabra és originari de Mallorca, la pebrera banya de cabra blanca és originària d'Eivissa.
També és similar a pebre italià en el color i usos, però es diferencia en un gruixa de polpa major, i major productivitat.
Caràcters morfològics de la varietat

Planta
Port Erecte
Alçada de la planta (cm) Mitjana (45 - 65 cm) (47.8 ± 5.87)
Escurçament dels entrenusos Absent

Fulla
Port del peduncle Penjant
Llargària del limbe 8.15 ± 1.18

Flor
Pigmentació antociànica de les anteres Present
Color de la flor Groc clar

Fruit
Color del fruit abans de la maduració Verd
Color del fruit en la maduresa Vermell
Port del fruit Penjant
Llargària del fruit (cm) 17.00 ± 3.57
Amplada (cm) 3.62 ± 0.59
Relació llargària/amplada 4.85 ± 0.95
Pes (g) 46.7 ± 17.73
Forma del fruit (secció longitudinal) Forma de corn
Forma del fruit (secció transversal a nivell de placenta) Angular
Sinuositat del pericarpi en la part basal Forta
Textura de la superfície Lleugerament rugosa
Cavitat peduncular Absent
Forma de l'àpex Aguda
Número de lòculs Tres
Gruix de la polpa (cm) 2.51 ± 0.18
Aspecte del calze Envolupant
Capsaïcina Absent

Llavor
Pes de mil llavors (g) 7.58
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Porreres Banc de llavors
Ex situ Mallorca Palma Banc de llavors
Ex situ Mallorca Sóller Banc de llavors
In situ Mallorca Sant Joan Viver
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies SERRA SANSÓ, Miquel. L’horticultura ecològica a Mallorca. Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura i Pesca. Quaderns d’Agricultura 16 2007
ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. Catàleg de varietats locals de Mallorca. 2012
ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. Catàleg de llavors 2024: Varietats d’estiu. 2024
Diccionari DE BORJA MOLL, Francesc; ALCOVER, Antoni Maria. Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàr Palma: editorial Moll, 1930-1962. En línia
Informe JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller. 2014
INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP). Llistat banc de llavors BGIB. [No publicat]. 2021
Característiques agronòmiques
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Planter X X X X X X X
Transplantament X X X X X X
Floració X X X X X
Recol·lecció X X X X X X
Marc de plantació
X Y
40cm 100cm
Característiques agronòmiques
Precocitat
Mitjana Comparat amb pebre italià
Resistència al fred
Més baixa
Altres observacions
La producció del Pebre de banya de cabra és bastant menor, comparat amb el pebre italià.
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es