Blanc (Eivissa)
Pebre - Capsicum annuum
Caràcters morfològics de la varietat

Planta
Tipus de creixement Intermedi
Alçada de la planta (cm) Mitjana (45 - 65 cm)

Fruit
Color del fruit abans de la maduració Verd
Color en la maduresa Vermell fosc
Intensitat de color abans de la maduració Mitjana
Forma del fruit (secció longitudinal) Trapezoïdal
Forma del fruit (secció transversal a nivell de placenta) Angular
Fruits corbats Absent
Número de lòculs 3
Llargària del fruit (cm) 17,11
Alçada (cm) 17,11
Amplada (cm) 7,38
Relació llargària/amplada 2,32
Cavitat peduncular enfonsat
Calze al voltant No
Gruix de la polpa Gruixada
Forma de l'àpex Apuntada
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupamnet Rural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 irfap@caib.es