Blanc (Eivissa)
Pebre - Capsicum annuum
Caràcters morfològics de la varietat

Planta
Port Semierecte
Alçada de la planta (cm) Mitjana (45 - 65 cm)

Fruit
Color del fruit abans de la maduració Verd
Color del fruit en la maduresa Vermell fosc
Intensitat de color abans de la maduració Intermèdia
Llargària del fruit (cm) 17,11
Amplada (cm) 7,38
Relació llargària/amplada 2,32
Forma del fruit (secció longitudinal) Trapezoïdal
Forma del fruit (secció transversal a nivell de placenta) Angular
Cavitat peduncular enfonsat
Forma de l'àpex Apuntada
Número de lòculs 3
Gruix de la polpa (cm) Gruixada
Calze al voltant No
Fruits corbats Absent
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupamnet Rural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 irfap@caib.es