Vermella de sant Pere
Pomera - Malus domestica
Origen de la varietat

Fornés-Ordinas (2011)* la citen com una de les varietats locals de Mallorca. És molt rar trobar alguns arbres a les zones del Pla i el Migjorn (Payeras-Falconer, 2011)*.


 *Suau, T. “Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes”. 2016.

Descripció de la varietat

La pomera vermella de Sant Pere és una varietat de port estès, que floreix a principi d'abril i madura a mitjans de juliol. La poma és mitjana, de forma cònica amb plaques contínues. La polpa és de color crema. Té un contingut de sucres de 13,53 ºBrix. 

Usos i coneixements
Consum humà
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port Estès
Vigor Mitjà

Fulla
Llargària del limbe Mitjana (9,48 ± 1,27 )
Amplada del limbe Mitjana (6,17 ± 0,72 )
Relació llargària/amplada Petita ( 1,27 )
Llargària del pecíol Llarga (3,63 ± 0,58 )
Posició en relació a la branca Ascendent
Pubescència del costat inferior de la fulla Absent o molt feble

Fruit
Alçada del fruit Mitjana (54,60 ± 3,83 )
Diàmetre Mitjà (65,23 ± 2,33 )
Relació alçada/diàmetre Mitjana (0,84 )
Forma Cònica
Distribució del color superior Plaques continues
Color de la polpa Crema
Color de fons de l’epidermis No visible
Acanalat Absent o molt dèbil
Pruïna de l’epidermis Absent o molt dèbil
Zona de bronzejat entorn de la base peduncular Absent o molt petita
Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull Absent o molt petita

Fenologia
Inici de la floració Mitjana (Primera setmana d'abril)
Època de maduresa Primerenca (Tercera setmana de juliol)

Altres
Contingut en sucres (º Brix) 13,53 ± 0,34
Pes (g) 99,95 ± 15,07
Acidesa (g àcid màlic/L) 7,46 ± 0,21
pH 3,46 ± 0,05
Índex de qualitat 237,38
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Suau, T.

Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 2016
Informe Staller Gränicher, M. A.

Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 2017
Comunicació d'un congrés Fornés, J.; Ordinas, A.

"Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística.

Universitat de les Illes Balears 2011
Llibres i altres monografies Payeras, Ll.; Falconer, J.

Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies.

Rapit Book editorial 2011
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Serveis de Millora Agrària i Pesquera. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es