D'en Lluc
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametler d'en Lluc és de floració mitjana i collita primerenca. Fa l'ametla molt petita, resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús, i el bessó petit. Té un rendiment bessó/fruit del 27,86 %.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,69 ± 2,79
Amplada (mm) 28,61 ± 2,04
Espessor (mm) 24,94 ± 1,99

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 5,08
Llargària Curta (30,7 ± 1,47 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (26,76 ± 0,99)
Espessor 21,37 ± 1,12
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Circular
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,35
Llargària (mm) 21,76 ± 1,28
Amplada (mm) 16,38 ± 1,07
Espessor (mm) 9,52 ± 0,42
Percentatge de bessons dobles (%) 14
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Mitjana (22 de febrer)
Època de collita Primerenca (4 d'agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838