Trapa
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

L'ametller trapa és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma el·lípticai àpex agut. El bessó és mitjài té un rendiment bessó/fruit del 24,72 %

Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,76 ± 3,84
Amplada (mm) 25,16 ± 1,76
Espessor (mm) 22,12 ± 1,4

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 4,36
Llargària Mitjana (34,87 ± 1,89 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (23,92 ± 3,11 )
Espessor 16,91 ± 1,06
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Mitjana
Forma (en vista lateral) El·líptica
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Prim
Resistència a la trencadura Mitjana

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 24,72
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,08
Llargària (mm) 24,13 ± 1,68
Amplada (mm) 13,49 ± 0,49
Espessor (mm) 7,62 ± 0,45
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (11 febrer)
Època de collita Primerenca (13 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838