De sa Canova 1
Ametler - Prunus dulcis
Descripció de la varietat

La varietat d'ametller de sa Canova 1 és de floració mitjana i collita també mitjana. Fa l'ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 21,88 %.

Origen de la varietat

El nom és recent i fa referència a la finca d'on s'ha prospectat.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Penjant
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Rosa clar

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 35,06 ± 1,96
Amplada (mm) 27,25 ± 1,71
Espessor (mm) 23,6 ± 1,53

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 5,68
Llargària Curta (31,62 ± 0,99 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (24,58 ± 0,97 )
Espessor 18,54 ± 0,79
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 21,88
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,15
Llargària (mm) 23,54 ± 1,09
Amplada (mm) 13,62 ± 0,72
Espessor (mm) 8,17 ± 0,35
Percentatge de bessons dobles (%) 20
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Mitjana (16 febrer)
Època de collita Mitjana (16 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

 

IRFAP
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176666 Fax 871116838