Negra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació oberta i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garrofes són curtes (de 13 a 16 centímetres de longitud), de bona presentació i el seu rendiment en garrofí és baix; oscil·la entre el 7-9 %. Són de color negre.

Usos i coneixements
Consum animal
El DCVB la descriu com la de color més fosc, i la més bona.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Hàbit de creixement Obert

Fulla
Llargària del raquis Llarga

Beina
Forma Recta
Superfície Rugosa
Llargària Mitjana (14-18 cm) (16,40 ± 0,96)
Amplada 1,84 ± 0,07
Relació llargària/amplada 8,92 ± 0,54
Espessor marginal 0,75 ± 0,10
Espessor central 0,51 ± 0,06
Llargària del peduncle Curta
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (14,90 ± 2,15)
Pes de la polpa (g) 12,27 ± 2,27

Llavor
Rendiment en garroví (%) 17,542 ± 4,03
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (0,95 ± 0,02)
Amplada de la llavor Ampla (> 7,5 mm) (0,75 ± 0,02)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (0,40 ± 0,03)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,22 ± 0,01)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears 2013
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es