De ramell
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Sinonímies
Del cabull.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per fer les garroves mitjanes (de 14 a 18 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 11 - 15 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 15 - 20 %. És una varietat local, d'acord amb la seva distribució, que es va prospectar a la zona de Llucmajor i Porreres (Tous i col., 2006).

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (16,00 ± 2,05)
Amplada Petita (< 1,85 cm) (1,80 ± 0,15)
Relació llargària/amplada 8,82 ± 0,94
Espessor marginal 0,73 ± 0,10
Espessor central 0,47 ± 0,05
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (12,51)
Pes de la polpa (g) 10,31 ± 2,74
Pes dels garrovins (g) 2,19 ± 0,51
Número de llavors per beina 12,4 ± 2,36

Llavor
Rendiment en garroví (%) 17,52 ± 3,62
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,2 ± 0,4)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,2 ± 0,3)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,21 ± 0,02)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es