Duraió
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
SI
27/04/2016
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Sinonímies
Duraiona, uraiona.
Origen de la varietat

Es troba àmpliament distribuits per diversos municipis. Es varen prospectar a la zona de Santa Maria, Alaró, Mancor i Selva. Té uns dels percentatges més elevats de llavor, juntament amb el garrover de la varietat Ordines, roja, vermella de ramell i duraió.

Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza tenir una vigorositat mitjana, de ramificació suau i recta, i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs de color verd suau. Les garroves són mitjanes (de 15 a 17 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és alt; oscil·la entre el 15 i el 16 %. Són de color vermell marró. Tous i col. (2003), la classifiquen com una de les quatres cultivars més importants de Mallorca, distribuida en diversos municipis.

Usos i coneixements
Consum animal
El DCVB la descriu com petita, estreta, gropelluda i un poc vermellosa.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Mitjà
Hàbit de creixement Obert
Densitat de les fulles Mitjana
Brancatge Suaus i rectes

Fulla
Llargària del raquis Llarga
Color del folíol Verd clar

Beina
Forma Recta
Superfície Rugosa
Color Marró
Llargària Mitjana (14-18 cm) (16,44 ± 0,28)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,86 ± 0,11)
Relació llargària/amplada 8,31 ± 0,83
Espessor marginal 0,97 ± 0,10
Espessor central 0,70 ± 0,07
Llargària del peduncle Llarga
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (14,18 ± 1,28)
Pes de la polpa (g) 13,53 ± 3,06
Pes dels garrovins (g) 2,2 ± 0,2
Número de llavors per beina 12,5 ± 1,68

Llavor
Rendiment en garroví (%) 12,98 ± 2,98
Superficie de la llavor Rugosa
Forma de la llavor Ovalada
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (8,8 ± 0,5)
Amplada de la llavor Ampla (> 7,5 mm) (7,5 ± 0,2)
Gruixa de la llavor Ampla (> 4,5 mm) (4,6 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Mitjana (0,17 - 0,2 g) (0,19 ± 0,02)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears 2013
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Llibres i altres monografies Rullan, J.

Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca

Imprenta y librería de Pedro José Gelabert 1882
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es