Banya de cabra
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà, i una intermitja densitat foliar. Els foliols són llargs. Les garroves són llargues (18 a 20 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 13 - 14 %. Són de color marró.

Usos i coneixements
Consum animal
El DCVB la classifica com mitjancera, molt corbada, no gaire bona.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Hàbit de creixement Obert

Fulla
Llargària del raquis Llarga

Beina
Forma Molt corbada
Superfície Molt rugosa
Llargària Llarga (> 18 cm) (18-20)
Amplada Gran (> 2,25 cm) (2)
Rendiment en llavor (%) 13-14
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears 2013
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es