Costella d'ase
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Sinonímies
Punyal.
Origen de la varietat

Tous i col. (2006) la classifica com una de les varietats secundàries de Mallorca, de relativa importància.

Descripció de la varietat

El garrover costella d'ase és de port gran, frondós i productiu. Les garroves es caracteritzen per ser molt llargues (18 - 22 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és molt baix; oscil·la entre el 8 - 10%. Degut al baix rendiment que presenta, és una varietat amb poc interès comercial (Grosske, 2013).

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (17,25 ± 1,65)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2,25 ± 0,15)
Relació llargària/amplada 7,64 ± 0,50
Espessor marginal 0,89 ± 0,06
Espessor central 0,48 ± 0,07
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (21,23 ± 2,65)
Pes de la polpa (g) 19,27 ± 2,55
Pes dels garrovins (g) 1,95 ± 0,25
Número de llavors per beina 11,4 ± 1,35

Llavor
Rendiment en garroví (%) 9,19 ± 1,32
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears 2013
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es