Banyeta
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Forma Corbada
Superfície Rugosa
Llargària Curta (< 14 cm) (12.22±0.22)
Amplada Petita (< 1,85 cm) (1.63±0.017)
Espessor marginal 6.83±0.12
Espessor central 5.72±0.11
Pes de la garrova (g) Petita (< 12 g) (7.57±0.20)
Pes dels garrovins (g) 1.61±0.08
Número de llavors per beina 11.40±0.39

Llavor
Rendiment en garroví (%) 21.00±0.86
Llargària de la llavor Curta (< 8,5 mm) (8.37±0.061)
Amplada de la llavor Estreta (< 6,75 mm) (6.32±0.068)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4.30±0.047)
Pes de la llavor (g) Petita (< 0,17 g) (0.16±0.0031)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es