De la mel
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Origen de la varietat

Les prospeccions localitzaren aquesta varietat principalment als municipis de Calvià, Palma, Campanet i Llucmajor (Tous i col., 2003).

Descripció de la varietat

El garrover de la mel és un arbre que es caracteritza per tenir un vigor mitjà i de creixement ràpid amb una densitat foliar significativa. Els folíols són curts. Les garroves són mitjanes (13 a 18 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 13 - 16 %. Són de color marró. De la mel, és una de les varietats més importants de l'illa de Mallorca (Tous i col., 2003).

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Alt
Hàbit de creixement Obert
Densitat de les fulles Dens

Fulla
Llargària del raquis Curta
Color del folíol Verd obscur

Beina
Forma Recta
Superfície Rugosa
Color Marró
Llargària Mitjana (14-18 cm) (15,75 ± 1,08)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,93 ± 0,13)
Relació llargària/amplada 8,17 ± 0,62
Espessor marginal 0,78 ± 0,11
Espessor central 0,61 ± 0,08
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (17,26 ± 3,13)
Pes de la polpa (g) 14,95 ± 3,16
Pes dels garrovins (g) 2,30 ± 0,15
Número de llavors per beina 10,7 ± 0,65
Rendiment en llavor (%) 13-16

Llavor
Rendiment en garroví (%) 13,35 ± 3,13
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (9,9 ± 0,5)
Amplada de la llavor Ampla (> 7,5 mm) (7,7 ± 0,6)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,5 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,23 ± 0,02)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies Rullan, J.

Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca

Imprenta y librería de Pedro José Gelabert
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es