Capoll curt
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Usos i coneixements
Consum animal
El DCVB la descriu com curteta, gruixadeta, bona; ve devers l'octubre.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Mitjà
Hàbit de creixement Obert
Brancatge Suaus i rectes

Fulla
Llargària del raquis Curta

Beina
Forma Recta
Superfície Molt rugosa
Color Marró
Llargària Curta (< 14 cm) (13,43 ± 0,54)
Amplada 17,96 ± 0,16
Espessor marginal 7,11 ± 0,18
Espessor central 5,94 ± 0,19
Llargària del peduncle Curta
Pes de la garrova (g) Petita (< 12 g) (9,91 ± 1,31)
Pes dels garrovins (g) 2,06 ± 0,07
Número de llavors per beina 11,20 ± 0,39

Llavor
Rendiment en garroví (%) 17,43 ± 2,31
Superficie de la llavor Rugosa
Forma de la llavor Ovalada
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (9,68 ± 0,096)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (6,88 ± 0,163)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,17 ± 0,139)
Pes de la llavor (g) Mitjana (0,17 - 0,2 g) (0,2 ± 0,01)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es