Capoll curt
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/12/2018
Usos i coneixements
Consum animal
El DCVB la descriu com curteta, gruixadeta, bona; ve devers l'octubre.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Mitjà
Hàbit de creixement Obert
Densitat de les fulles Dens
Brancatge Suaus i rectes

Beina
Llargària Curta (< 14 cm) (13,81±0,28)
Amplada 17,96±0,16
Espessor marginal 7,11±0,18
Espessor central 5,94±0,19
Llargària del peduncle Curta
Pes de la garrova (g) Petita (< 12 g) (10,83 ±0,18)
Pes dels garrovins (g) 2,06±0,07
Número de llavors per beina 11,20 ±0,39

Llavor
Rendiment en garroví (%) 19±0,5
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (9,68±0,096)
Amplada de la llavor Estreta (< 6,75 mm) (6,88±0,163)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,17±0,139)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,20±0,004)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es