Des Mestre
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves llargues (de 16 a 21 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 14 - 26 g i el seu rendiment en garroví és baix; oscil·la entre el 5 - 11 %.

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Llarga (> 18 cm) (19,05 ± 3,63)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,85 ± 0,15)
Relació llargària/amplada 10,3 ± 1,76
Espessor marginal 1,03 ± 0,07
Espessor central 0,60 ± 0,08
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (20,01 ± 6,27)
Pes de la polpa (g) 18,33 ± 6,22
Pes dels garrovins (g) 1,67 ± 0,38
Número de llavors per beina 9,60 ± 1,89

Llavor
Rendiment en garroví (%) 8,39 ± 3,18
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,0 ± 0,3 )
Amplada de la llavor Ampla (> 7,5 mm) (7,5 ± 0,5)
Gruixa de la llavor Prima (< 3,8 mm) (3,6 ± 0,4)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,20 ± 0,02)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es