Bajoca
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Mitjà
Hàbit de creixement Obert
Densitat de les fulles Mitjana
Brancatge Suaus i rectes

Beina
Forma Corbada
Superfície Llisa
Color Marró
Llargària Llarga (> 18 cm) (18,54 ± 0,36)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2,06 ± 0,034)
Espessor marginal 0,94 ± 0,020
Espessor central 0,59 ± 0,016
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (18,40 ± 0,45)
Pes dels garrovins (g) 2,19 ± 0,45
Número de llavors per beina 10,05 ± 0,67

Llavor
Rendiment en garroví (%) 9,67 ± 1,24
Superficie de la llavor Llisa
Forma de la llavor Ovalada
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (10,56 ± 0,131)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,41 ± 0,066)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,00 ± 0,055)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,21 ± 0,01)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es