Bajoca
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Mitjà
Hàbit de creixement Obert
Densitat de les fulles Poc dens
Brancatge Suaus i rectes

Beina
Forma Curvada
Superfície Rugosa
Color Marró
Llargària Mitjana (14-18 cm) (17.91±0.54)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2.06±0.034)
Espessor marginal 0.94±0.020
Espessor central 0.59±0.016
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (17.53±0.95)
Pes dels garrovins (g) 2.19±0.45
Número de llavors per beina 10.05±0.67

Llavor
Rendiment en garroví (%) 13.00±0.82
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (10.56±0.131)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,25 mm) (7.41±0.066)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4.00±0.055)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0.21±0.0035)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es