D'en Pau
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Origen de la varietat

Santa Maria (Mallorca)

Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 13 - 19 g i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 - 15 %. 

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Elevat
Hàbit de creixement Obert
Densitat de les fulles Mitjana
Brancatge Suaus i rectes

Beina
Forma Recta
Superfície Molt rugosa
Color Marró
Llargària Mitjana (14-18 cm) (16,04 ± 0,73)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,89 ± 0,031)
Espessor marginal 0,97 ± 0,022
Espessor central 0,77 ± 0,014
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (15,66 ± 1,79)
Número de llavors per beina 12,00 ± 0,48

Llavor
Rendiment en garroví (%) 13,57 ± 1,05
Superficie de la llavor Rugosa
Forma de la llavor Ovalada
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (9,91 ± 0,105)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (7,36 ± 0,062)
Gruixa de la llavor Prima (< 3,8 mm) (3,74 ± 0,075)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,21 ± 0,01)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es