D'en Pau
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 13 - 19 g i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 13 - 15 %. 

Origen de la varietat

Llucmajor

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (15,45 ± 1,09)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,90 ± 0,14)
Relació llargària/amplada 8,14 ± 0,85
Espessor marginal 0,79 ± 0,14
Espessor central 0,65 ± 0,10
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (16,33 ± 3,41)
Pes de la polpa (g) 14,04 ± 3,16
Pes dels garrovins (g) 2,28 ± 0,33
Número de llavors per beina 13,2 ± 1,87

Llavor
Rendiment en garroví (%) 14,01 ± 1,79
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,93 ± 0,4)
Amplada de la llavor Estreta (< 6,75 mm) (6,5 ± 0,4)
Gruixa de la llavor Prima (< 3,8 mm) (3,7 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Mitjana (0,17 - 0,12 g) (0,17 ± 0,3)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es