Vera
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves petites (de 14 a 16 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 10,50 - 16,50 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 14 - 20 %. Tous i col. (2003) estimaven una superfície d'unes 640 ha a Mallorca i la classificaven com a varietat secundària, de relativa importància.

Usos i coneixements
Consum animal
El DCVB la descriu com vermellosa, grossa, bona; madura pel setembre.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (15,60 ± 1,19)
Amplada Petita (< 1,85 cm) (1,88 ± 0,10)
Relació llargària/amplada 8,30 ± 0,50
Espessor marginal 0,89 ± 0,06
Espessor central 0,72 ± 0,09
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (18,08 ± 3,53)
Pes de la polpa (g) 15,20 ± 3,55
Pes dels garrovins (g) 2,88 ± 0,11

Llavor
Rendiment en garroví (%) 15,92 ± 3,84
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,4 ± 0,3)
Amplada de la llavor Ampla (> 7,5 mm) (7,8 ± 0,3)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,3 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,25 ± 0,01)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears 2013
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es