Pic d'abella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 15 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 19 - 20 g i el seu rendiment en garroví és molt baix; oscil·la entre el 9 - 10 %.

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (15,05 ± 0,79)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,93 ± 0,09)
Relació llargària/amplada 7,79 ± 0,54
Espessor marginal 1,15 ± 0,07
Espessor central 0,78 ± 0,07
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (20,85 ± 1,77)
Pes de la polpa (g) 18,78 ± 1,59
Pes dels garrovins (g) 2,07 ± 0,26
Número de llavors per beina 11,9 ± 1,45

Llavor
Rendiment en garroví (%) 9,93 ± 0,88
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (8,6 ± 0,3)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,25 mm) (6,8 ± 0,4)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,5 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Mitjana (0,17 - 0,12 g) (0,18 ± 0,01)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Característiques agronòmiques
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Recol·lecció X X
Característiques agronòmiques
Precocitat
Mitjana Omnicos
Resistència al fred
Directe
Tolerància Fongs
Desirabilite
Tolerància Nematodes
Lingua franca
Tolerància Virus
Nunciation e li plu
Resistència Fongs
Vommun vocabules
Resistència Nematodes
Omnicos directe
Resistència Virus
Al desirab
Maneig
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. L'lingues differe solmen in li grammaticá, li pronunciation e li plu commun vocabules.
Altres observacions
Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. L'lingues differe solmen in li grammatica, lï pronunciation e li plu commun vocabules.
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es