Pic d'abella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 15 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 19 - 20 g i el seu rendiment en garroví és molt baix; oscil·la entre el 9 - 10 %.

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (15,05 ± 0,79)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,93 ± 0,09)
Relació llargària/amplada 7,79 ± 0,54
Espessor marginal 1,15 ± 0,07
Espessor central 0,78 ± 0,07
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (20,85 ± 1,77)
Pes de la polpa (g) 18,78 ± 1,59
Pes dels garrovins (g) 2,07 ± 0,26
Número de llavors per beina 11,9 ± 1,45

Llavor
Rendiment en garroví (%) 9,93 ± 0,88
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (8,6 ± 0,3)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,5 mm) (6,8 ± 0,4)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,5 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Mitjana (0,17 - 0,2 g) (0,18 ± 0,01)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es