Vermella
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves llargues (de 16 a 18 centímetres de longitud), de bona presentació, i un pes de 15 - 18 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 16 - 18 %. 

Usos i coneixements
Consum humà
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (17,60 ± 1,32)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2,00 ± 0,16)
Relació llargària/amplada 8,82 ± 0,87
Espessor marginal 0,79 ± 0,10
Espessor central 0,53 ± 0,85
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (17,01 ± 2,11)
Pes de la polpa (g) 13,99 ± 1,82
Pes dels garrovins (g) 3,01 ± 0,41
Número de llavors per beina 12,1 ± 1,52

Llavor
Rendiment en garroví (%) 17,72 ± 1,82
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (10,1 ± 0,2)
Amplada de la llavor Ampla (> 7,5 mm) (7,8 ± 0,3)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,5 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,26 ± 0,01)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Llibres i altres monografies Rullan, J.

Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca

Imprenta y librería de Pedro José Gelabert 1882
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es