Rossa
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

La garrova rossa és de mida mitjana (15 - 17 centímetres de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és baix; oscil·la entre el 13 - 15 %. Tous i col. (2006) la consideren una de les varietas principals de Mallorca, va ser prospectada a les zones de Santa Maria, Consell i Alaró.

Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (16,50 ± 1,17)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,83 ± 0,11)
Relació llargària/amplada 9,04 ± 0,75
Espessor marginal 0,86 ± 0,10
Espessor central 0,60 ± 0,05
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (19,53 ± 1,88)
Pes de la polpa (g) 16,77 ± 1,69
Pes dels garrovins (g) 2,76 ± 0,29
Número de llavors per beina 14,3 ± 1,49

Llavor
Rendiment en garroví (%) 14,12 ± 1,30
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,1 ± 0,2)
Amplada de la llavor Estreta (< 6,75 mm) (6,5 ± 0,2)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4,2 ± 0,2)
Pes de la llavor (g) Petita (< 0,17 g) (0,19 ± 0,01)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies Rullan, J.

Memoria sobre el algarrobo y su cultivo en Mallorca

Imprenta y librería de Pedro José Gelabert
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es