Ordines
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
09/05/2022
Inscripció al Catàleg
28/06/2021
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 12 a 15 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 9 - 13 g i el seu rendiment en garroví és elevat; oscil·la entre el 16 - 21 %. 

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Forma Recta
Superfície Rugosa
Llargària Mitjana (14-18 cm) (17.03±0.48)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2.08±0.038)
Espessor marginal 0.81±0.027
Espessor central 0.52±0.017
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (15.15±0.90)
Pes dels garrovins (g) 2.18±0.11
Número de llavors per beina 11.35±0.47

Llavor
Rendiment en garroví (%) 15.00±0.54
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9.40±0.070)
Amplada de la llavor Ampla (> 7,5 mm) (7.55±0.082)
Gruixa de la llavor Mitjana (3,8 - 4,5 mm) (4.10±0.049)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0.21±0.0033)
Conservació
Tipus Illa Municipi Ubicació
Ex situ Mallorca Santa Margalida Col·lecció de fruiters a Son Real
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es