Boval
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Descripció de la varietat

És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 16 a 18 cm de llargària), de bona presentació, i un pes de 17,50 - 21,50 g i el seu rendiment en garroví és petit; oscil·la entre el 7 - 10 %. 

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Beina
Llargària Mitjana (14-18 cm) (16,80 ± 1,43)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (2,18 ± 0,13 )
Relació llargària/amplada 7,74 ± 0,96
Espessor marginal 0,98 ± 0,11
Espessor central 0,68 ± 0,09
Pes de la garrova (g) Gran (> 17 g) (19,38 ± 2,28)
Pes de la polpa (g) 17,73 ± 2,23
Pes dels garrovins (g) 1,64 ± 0,22
Número de llavors per beina 13,3 ± 1,42

Llavor
Rendiment en garroví (%) 8,57 ± 1,23
Llargària de la llavor Llarga (> 9,5 mm) (9,7 ± 0,3)
Amplada de la llavor Mitjana (6,75 - 7,25 mm) (6,9 ± 0,2)
Gruixa de la llavor Prima (< 3,8 mm) (3,3 ± 0,4)
Pes de la llavor (g) Mitjana (0,17 - 0,12 g) (0,17 ± 0,2)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior, Universitat de les Illes Balears
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es