Rojal
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al registre
SI
27/04/2016
Inscripció al Catàleg
SI
28/03/2019
Sinonímies
Valencia, valenciana.
Descripció de la varietat

Rojal és un garrover que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació suau i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs de color verd obscur. Les garroves són mitjanes (de 17 a 20 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 10 - 11 %. Són de color vermellenc.

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Hàbit de creixement Erecte
Brancatge Suaus

Fulla
Llargària del raquis Llarga
Color del folíol Verd obscur

Beina
Forma Corbada
Superfície Llisa
Llargària Mitjana (14-18 cm) (15,70 ± 1,08)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,88 ± 0,10)
Relació llargària/amplada 8,38 ± 0,82
Espessor marginal 0,90 ± 0,07
Espessor central 0,56 ± 0,05
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (15,70 ± 1,24)
Pes de la polpa (g) 12,81 ± 1,05
Pes dels garrovins (g) 2,88 ± 0,35
Número de llavors per beina 14,4 ± 1,64
Rendiment en llavor (%) 10-11

Llavor
Rendiment en garroví (%) 18,36 ± 1,66
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,3 ± 0,2)
Amplada de la llavor Estreta (< 6,75 mm) (6,6 ± 0,2)
Gruixa de la llavor Ampla (> 4,5 mm) (4,5 ± 0,1)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,21 ± 0,01)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears 2013
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es