Rojal
Garrover - Ceratonia siliqua L.
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/12/2018
Sinonímies
Valencia, valenciana.
Descripció de la varietat

Rojal és un garrover que es caracteritza per ser vigorós, de ramificació suau i tenir una bona densitat foliar. Els foliols són llargs de color verd obscur. Les garroves són mitjanes (de 17 a 20 cm de llargària), de bona presentació i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 10 - 11 %. Són de color vermellenc.

Usos i coneixements
Consum animal
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Sexe Femella
Vigor Mitjà
Hàbit de creixement Erecte
Densitat de les fulles Dens
Brancatge Suaus

Fulla
Llargària del raquis Llarga
Color del folíol Verd obscur

Beina
Forma Curvada
Superfície Llisa
Color Rotja
Llargària Mitjana (14-18 cm) (15,70 ± 1,08)
Amplada Mitjana (1,85 - 2,25 cm) (1,88 ± 0,10)
Relació llargària/amplada 8,38 ± 0,82
Espessor marginal 0,90 ± 0,07
Espessor central 0,56 ± 0,05
Pes de la garrova (g) Mitjana (12-17 g) (15,70 ± 1,24)
Pes de la polpa (g) 12,81 ± 1,05
Pes dels garrovins (g) 2,88 ± 0,35
Número de llavors per beina 14,4 ± 1,64
Rendiment en llavor (%) 10-11

Llavor
Rendiment en garroví (%) 18,36 ± 1,66
Llargària de la llavor Mitjana (8,5-9,5 mm) (9,3 ± 0,2)
Amplada de la llavor Estreta (< 6,75 mm) (6,6 ± 0,2)
Gruixa de la llavor Ampla (> 4,5 mm) (4,5 ± 0,1)
Pes de la llavor (g) Gran (> 0,2 g) (0,21 ± 0,01)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Llibres i altres monografies Grosske Díaz, V.

Caracterización morfológica y agronómica del algarrobo (Ceratonia siliqua)

Escola Politècnica Superior; Universitat de les Illes Balears 2013
Informe Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A.

Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares

Conselleria d'Agricultura i Pesca 2006
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176100 irfap@caib.es