De Binissalem
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametller de Binissalem és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l'ametlla mitjana, molt resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agud, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 27,23 %.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte a estès
Distribució de les gemmes florals Principalment en branques d’un any

Floració
Color de la cara interna Rosa clar

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 6,31
Llargària Mitjana (39,51 ± 2,22)
Amplada (en vista lateral) Mitjana (24,38 ± 1,6)
Espessor 20,69 ± 1,46
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Allargada
Forma (en vista lateral) El·líptica
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Mida Gran
Pes del bessó (g) 1,71
Llargària (mm) 29,28 ± 1,07
Amplada (mm) 14,6 ± 0,48
Espessor (mm) 9,07 ± 0,86
Percentatge de bessons dobles (%) 8 %
Intensitat del color marró Clara
Rugositat de la superfície Dèbil

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca
Època de collita Mitjana
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es