D'en Feneret
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Sinonímies
Fenereta.
Descripció de la varietat

L'ametler d'en feneret és de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l'ametla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 21,46%.

Usos i coneixements
Consum humà
Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Estès
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 35,28 ± 2,13
Amplada (mm) 29,4 ± 1,1
Espessor (mm) 25,95 ± 0,97

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 5,23
Llargària Curta (30,33 ± 1,22 )
Amplada (en vista lateral) Mitjana (25,17 ± 0,76 )
Espessor 19,5 ± 0,79
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Obtusa
Desenvolupament de la carena Dèbil
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Molt forta

Bessó
Mida Petita
Pes del bessó (g) 1,12
Llargària (mm) 21,67 ± 0,97
Amplada (mm) 14,04 ± 0,41
Espessor (mm) 9,01 ± 0,41
Percentatge de bessons dobles (%) 0
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Primerenca (7 febrer)
Època de collita Primerenca (9 agost)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

IRFAP 2017
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro.

Delegación Ministerio Agricultura Baleares. 1980
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es