D'en Ribes
Ametler - Prunus dulcis
Inscripcions
Inscripció al Catàleg
28/03/2019
Descripció de la varietat

L'ametler d'en Ribes és de floració mitjana i collita tardana. Fa l'ametla molt petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 38,36 %

Observacions
Varietat pendent d'inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació
Port de l’arbre Erecte
Distribució de les gemmes florals En esperons i branques d’un any per igual

Floració
Color de la cara interna Blanc

Fruit
Mida Molt petita
Llargària (mm) 34,73 ± 1,9
Amplada (mm) 28,1 ± 1,64
Espessor (mm) 24,14 ± 1,68

Ametla
Pes de l'ametlla (g) 3,93
Llargària Curta (30,21 ± 1,5 )
Amplada (en vista lateral) Estreta (22,08 ± 1,28 )
Espessor 17,67 ± 1,95
Relació llargària/amplada (en vista lateral) Comprimida
Forma (en vista lateral) Ovalada
Forma de l’àpex Aguda
Desenvolupament de la carena Mitjà
Gruix de l’endocarpi Mitjà
Resistència a la trencadura Forta

Bessó
Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) 38,36
Mida Mitjana
Pes del bessó (g) 1,36
Llargària (mm) 22,65 ± 0,94
Amplada (mm) 13,6 ± 0,77
Espessor (mm) 11,01 ± 0,46
Percentatge de bessons dobles (%) 38
Intensitat del color marró Mitjana
Rugositat de la superfície Mitjana

Fenologia
Època d’inici de floració Mitjana (18 febrer)
Època de collita Tardana (1 setembre)
Acreditació bibliogràfica
Objecte Autors Títol Editorial Arxiu Any
Informe GIAIB

Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova

 

IRFAP 2017
Llibres i altres monografies Ventura Rubí.

El Almendro.

Delegación Ministerio Agricultura Baleares. 1980
Altres varietats de la mateixa espècie
Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural
C/ d'Eusebi Estada, 145 07009 Palma
Telèfon 971176084 irfap@caib.es